Fazy snu – poziomy

By zrozumieć nasz sen (a także nasze problemy z zasypianiem) warto także poznać jego prawidłowy przebieg. Zapis EEG fal mózgowych umożliwia podzielenie snu na kilka odmiennych faz. Aktywność mózgu w czasie snu można podzielić na dwie fazy: NREM (ang. „non-rapid eye movement”) i REM (ang. ...
© 2019 Dobry sen. Wszystkie prawa zastrzeżone.