Fazy snu – poziomy

Capivit Total Action poprawia kondycję włosów i ich kolor przewlekła żółtaczka mechaniczna wymaga odpowiedniej diety

By zrozumieć nasz sen (a także nasze problemy z zasypianiem) warto także poznać jego prawidłowy przebieg. Zapis EEG fal mózgowych umożliwia podzielenie snu na kilka odmiennych faz. Aktywność mózgu w czasie snu można podzielić na dwie fazy: NREM (ang. „non-rapid eye movement”) i REM (ang. „rapid eye movement”).

Faza NREM

Faza snu charakteryzująca się wolnym ruchem gałek ocznych (tzw. „sen głęboki”) składa się z trzech etapów. Każdy z nich charakteryzuje się odmiennym wzorcem fal mózgowych.

NREM to faza, którą znamionuje zmniejszone ciśnienie krwi dopływającej do mózgu i mięśni szkieletowych. Znacznie spada także tempo bicia serca, ciśnienie krwi i ilość powietrza w płucach.

Faza I – zmniejszenie ruchu gałek ocznych, relaksacja mięśni poprzecznie prążkowanych

Faza II – charakterystyczny wzór EEG (pojawiają się wrzeciona snu i zespoły K)

Faza III – wysoka amplituda fal w zapisie EEG, najgłębsza z faz snu NREMC

Faza REM

Faza szybkiego ruchu gałek ocznych występuje kilkukrotnie w ciągu całego cyklu snu. Jak wskazuje nazwa charakteryzuje się szybkim ruchem gałek ocznych w różnych kierunkach. Ta głęboka faza snu wiąże się z intensywną aktywnością niektórych części mózgu. Wcześniej uporządkowane zapisy EEG stają się bardziej chaotyczne.

Ta faza wiąże się ze snami.

Z ruchem gałek ocznych nie jest związana aktywność fizyczna – prawdopodobnie dlatego, by zbyt gwałtownie nie odreagowywać snów.

Faza REM oznacza także podniesienie ciśnienia krwi, tempa bicia serca i szybkości oddychania. Więcej krwi napływa także do mózgu i genitaliów.

Przebieg faz snu

Same fazy snu to jednak nie wszystko. Równie istotna jest także struktura samego snu składająca się z następujących po sobie faz: NREM i REM.

Na ogół w czasie snu przechodzimy przez sześć cykli NREM, po których następują fazy REM. Każdy cykl trwa około 90 minut. Wraz z upływającą nocą okresy NREM ulegają skróceniu, natomiast okresy REM – wydłużeniu. Sen przeciętnego dorosłego w 20%-25% składa się z fazy REM.

Wyszukane przez:

  • fazy snu
  • wydluzenie fazy rem sen
  • najgłębsza faza snu
  • poziomy snu
  • eeg podczas snu prawidłowy zapis fazowość snu
  • Faza Rem
  • fazy eeg
  • fazy snu eeg
  • najglebsza faza snu
  • nsjgłębdza faza snu